Dobry portret to nie jest tylko dobrze naświetlona, zamknięta w kadrze fizjonomia człowieka. To o wiele więcej: pokazanie naszej osobowości, opowiedzenie krótkiej historii o sobie.

Swoją postawą, spojrzeniem, wyglądem, mówimy wiele. Najczęstszym błędem w fotografii biznesowej jest przedstawianie osoby w postawie zamkniętej, ze skrzyżowanymi rękami na piersi. Ludzie w realnym świecie zwykle tak nie stoją – jeśli tak stoją, to w relacji do innej osoby, której coś komunikują, a mianowicie to, że jej nie ufają, być może się jej boją, albo że są wobec niej niechętni i wolą dystans od zbliżenia. Czy naprawdę o to nam chodzi, kiedy chcemy się zaprezentować partnerowi biznesowemu bądź przyszłemu pracodawcy?

Poza tym, drogie Panie, dlaczego tak chętnie upodobniacie się do mężczyzn na fotografiach biznesowych? Jako kobieta mamy pełne prawo swoją kobiecość podkreślić, również w kontekście zawodowym. Bo czemu nie?

Fotografia Bizensowa

Zamów sesję

powrót na strone glówną